Trả lời phỏng vấn Truyền hình Thông tấn về an ninh khu vực

Trả lời Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam về tình hình an ninh khu vực trước thềm Đối thoại Shangri la 2015 (từ đầu đến phút thứ 11):