Tầm nhìn Việt – Mỹ về quốc phòng, an ninh

[BBC Vietnamese] Bàn tròn cùng các khách mời của BBC Tiếng Việt về Tuyên bố Tầm nhìn chung về Quan hệ Quốc phòng Việt – Mỹ và quan hệ song phương.

Link gốc: BBC Tiếng Việt