Việt Nam: Cần thận trọng với ảnh hưởng của nhóm lợi ích

[Vietnamnet] Trong thời gian chờ đợi một đạo luật về ứng xử với các nhóm lợi ích, có lẽ điều quan trọng nhất cần phải làm đối với các nhà hoạch định chính sách chúng ta lúc này chính là: Hãy luôn luôn cảnh giác với ảnh hưởng của các nhóm lợi ích. Continue reading “Việt Nam: Cần thận trọng với ảnh hưởng của nhóm lợi ích”