Vietnam’s balancing act

[American Review Magazine – Nov 2012]  In early 1833, a United States delegation led by Edmund Roberts arrived in Vietnam on the sloop-of-war USS Peacock, which anchored in Vung Lam Bay, off modern Phu Yen province. As a “special confidential agent” of President Andrew Jackson, Roberts proposed to sign a treaty of commerce with the Nguyen Dynasty but failed in his mission due to misunderstandings caused by language barriers and Vietnam’s isolationist policy. It took the two countries another 166 years to conclude a bilateral trade agreement. Roberts’s failed mission was one of the many missed opportunities that, right from the early days of their interaction, prevented Vietnam and the United States from establishing a stronger relationship. Continue reading “Vietnam’s balancing act”

Việt Nam giữa ba tầng tranh chấp Biển Đông

[Tuan Viet Nam] Vấn đề tranh chấp Biển Đông hiện nay đang là thách thức lớn nhất về mặt an ninh – quốc phòng cũng như đối ngoại của Việt Nam, có ảnh hưởng to lớn đến tương lai hòa bình và phát triển của đất nước.

Việc giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông đòi hỏi ở Việt Nam sự khôn ngoan, kiên trì về chiến lược lẫn sự khéo léo, kịp thời về sách lược, nhất là khi cuộc tranh chấp ngày càng trở nên phức tạp và không chỉ liên quan đến Việt Nam, Trung Quốc mà còn cả các nước khác trong và ngoài khu vực. Continue reading “Việt Nam giữa ba tầng tranh chấp Biển Đông”

Quan hệ Việt – Mỹ: Định mệnh và lựa chọn

[Vietnamnet] Tháng tư năm 1975, USS Kirk 1087 là một trong những chiến hạm Mỹ cuối cùng nhổ neo rời khỏi vùng biển Việt Nam. USS Kirk 1087 không chỉ mang theo mình một phần dòng người di tản ra khỏi Sài Gòn sắp sụp đổ mà còn chở theo mình đoạn kết của một chương đen tối trong lịch sử quan hệ hai nước Việt – Mỹ. Continue reading “Quan hệ Việt – Mỹ: Định mệnh và lựa chọn”